PAKO IKÄIKÄmaasta – puhkotaan ikäkuplia

Ikädiversiteettiin panostaminen työyhteisöissä kannattaa, koska monimuotoiset työyhteisöt menestyvät kestävästi. Ikädiversiteettiä tulee suunnitella ja johtaa pitkäjänteisesti. Ikääntyneiden osaajien arvon tunnustaminen ja työelämän ikädiversiteetin aktiivinen edistäminen ovat yhteiskunnallisesti tärkeitä tavoitteita. Rohkeus toimia ja osallistua keskusteluun auttaa muutoksen aikaansaamisessa. Jokainen meistä voi omalta osaltaan edistää ikädiversiteetin ja kaikenikäisiä arvostavan kulttuurin rakentamista.

Työelämän hektisyydessä äly voi ajoittain polkea viisautta jalkoihinsa ja silloin työelämä näyttää nurjat puolensa. On ilahduttavaa seurata nykyisiä nuoria vaikuttajia. Globaalit haasteet – sodat, konfliktit, ilmastonmuutos, terrorismi, ympäristökriisi ja hallitsemattoman nopea teknologinen kehitys – saa monet heistä etsimään yhteistyötä avarakatseisemmin kuin mitä me ”entiset nuoret” aikanaan teimme. Kun nuoret ihmiset tarttuvat varhaisessa ikävaiheessa viisastumisen mahdollisuuteen ihmiskunnalla on toivoa. Aiempien sukupolvien virheissä riittää paikkaamista.

Ihmisenä kasvaminen vaatii uteliaisuutta ja avoimuutta oppimiseen iästä riippumatta. Jokainen on vastuussa omista valinnoistaan. Lähdetkö mukaan puhkomaan ikäkuplia?

Aloita itsestäsi:

● Tutustu kaikenikäisiin ja kaikenlaisiin ihmisiin rohkeasti samalta ihmisarvon tasolta. Usko itse, että ihmisarvosi ei ole toisen ala- tai yläpuolella. Et ole suurempi tai pienempi.

●  Ole joka päivä valmis oppimaan ja kyseenalaistamaan omaa ajatteluasi.

●  Ajatukset kiinnittävät sinut vanhaan. Kun kasvatat rohkeuttasi ihmetellä avoimin mielin, alat näkemään mahdollisuuksia.

● Ota puheeksi tulevaisuuden haaveesi rohkeasti riippumatta siitä oletko nuori tai vanha. Kukaan ei lue ajatuksiasi ja jos et ilmaise tahtoasi selkeästi, sinua tulkitaan vahvasti stereotypioiden kautta.

● Etsi ja luo eri -ikäisten ja eri tavoin ajattelevien ihmisten sparraus- ja mentorointipareja ja hyödynnä käänteismentorointia.

● Ole utelias toisen erilaista toimintatapaa kohtaan. Ota rennosti omat heikkoudet puheeksi ja ole ylpeä jokaisesta vahvuudestasi. Pyydä korjaavaa ja kannustavaa palautetta. Pohdi kriittisesti mitkä palautteet ovat sinulle hyödyllisiä. Palaute on aina rajoittunutta ja toisen ihmisen todellisuuden kautta suodattunutta. Opettele kohtaamaan, tuntemaan ja hyväksymään itsesi ”pohjamutia myöden” niin hyvässä kuin pahassa.

● Hyödynnä vahvuuksiasi entistä rohkeammin, hyväksy keskeneräisyytesi ja jatka harjoittelua omia heikkouksia häpeilemättä.

●  Tarjoa osaamistasi auliisti muiden avuksi.

●  Pyydä ja anna tukea.

On aika murtaa uskomuksia ja yleistyksiä

Kielteinen keskustelu ja vanhanaikaiset asenteet vaikeuttavat työllistymistä järjettömän varhaisessa vaiheessa työuraa. Ymmärrys työurien pidentämisen tärkeydestä ja konkareiden käyttämättömästä potentiaalista on vielä surkean alhaisella tasolla. Tarvitaan ajattelutavan muutos ja herätys tilanteen aiheuttamaan inhimilliseen ja taloudelliseen hintaan. On oivallettava, että kokeneet työorientoituneet työntekijät ovat aarteita työyhteisöille. Tutkimusten mukaan kokeneiden 50–70- vuotiaiden sosiaaliset taidot, työn imu ja sitoutuminen työnantajaan voivat olla vankemmalla pohjalla kuin nuoremmilla. Lisäksi yksilölliset erot ovat suurempia, kun nuorempien ikäryhmissä. Vuoden 2024 alusta alkaen yli 55-vuotiaana palkattavasta uudesta työntekijästä ei kerry lisäkustannuksia työnantajalle, vaikka työura päättyisi ennenaikaisesti työkyvyttömyyseläkkeelle. Muutokset eläkejärjestelmässä rohkaisevat työnantajia kohti monimuotoisempia työyhteisöjä ja ovat lääkettä työvoimapulan ratkaisemiseen.

Eläkeikää lähestyvää tulee kannustaa miettimään suhdettaan työelämään tuijottamatta eläkkeelle siirtymisen virallista päivänmäärää. Joku voi olla halukas siirtymään osittain eläkkeelle jo aiemmin ja toinen taas jatkaa työntekoa vielä vuosikymmeniä kuntonsa niin salliessa. Jos työnantajan edustaja vanhanaikaisten ja haitallisten uskomuksiensa vuoksi automaattisesti olettaa ikääntyvän haluavan ”jäähdytellä” ja odottavan jo eläkepäiviään, menetetään työntekijän potentiaalinen kasvu ja hyöty työnantajalle. Kehittymisellä ei ole ikärajaa ja kokeneiden motivaation johtamiseen tulee kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Pystyvyysusko, eli luottamus omiin kykyihin oppia uutta vaikuttaa oppimiseen. Tähän työpaikoilla on panostettava ja varmistettava, että kokeneita työntekijöitä johdetaan ja haastetaan yhtä innostavasti, kun muitakin.

Kaikenikäiset tarvitsevat työssään onnistumisen kokemuksia ja palautetta edistymisestään.

Ajatusmalli, että jokaiselle työintoiselle on sijaa työelämässä, on sekä inhimillisesti välttämätön, että myös taloudellisesti järkevä. Hyvinvointi syntyy työstä. Rohkeus ja avoimuus auttaa jokaista omalta osaltaan muutoksen tekemisessä. Yhdessä voimme luoda työympäristöjä, joissa jokaisella on mahdollisuus oppia, menestyä ja tuoda oma osaamisensa esille. Työelämän tulee joustaa ja hyödyntää ihmisten motivaatiota ja kyvykkyyttä nykyistä paremmin. Kun kaikki työinnokkaat saavat mahdollisuuksia, vältetään hukkaa ja saadaan hyvinvointia jaettavaksi heille, jotka välttämätöntä tukea tarvitsevat.

Nuorten hyvän työelämän puolesta

Keskustelu ikädiversiteetistä ja ikääntyneiden työllistymisestä ei sulje pois nuorten tarpeita ja oikeuksia työelämässä. Nuoret tarvitsevat tukea ja mahdollisuuksia menestyä työelämässä. Heidänkin osaamistaan ja näkemyksiään on arvostettava.

On huomattava, että nuorilla ja yli kuusikymppisillä on enemmän yhteistä, kun uskoisi! Kun kuuskymppisen asuntolainat on (ehkä) jo maksettu ja ihminen tekee työtä muilla motiiveilla, luovuus alkaa jälleen pulppuamaan ja ihmisestä voi tulla aiempaa räväkämpi ja rohkeampi. Viidenkympin ikäkriisit menevät ohi eikä muiden ihmisten mielipiteet enää paina kuten aiemmin. On mahdollisuus olla enemmän ”rebel” ja ravistella ympäristön normeja sopivissa määrin. Tulee luoda merkityksellisen yhteistyön työympäristöjä, ne innostavat etenkin nuoria ja normi eläkeikään ehtineitä innovatiivisia ikuisia oppijoita. Joka ikäluokassa on monenlaista tekijää ja poikkeuksia kaikkiin suuntiin. Tulee aina tutustua ihmiseen ja hänen ajatuksiinsa stereotypiat kyseenalaistavalla tavalla ja avoimin mielin.

Kollektiivinen viisaus käyttöön:

●  On aika puhkoa ikäkuplia ja luoda työympäristöjä, jotka arvostavat kaikenikäisiä osaajia. Rohkeus ja avoimuus ovat avaintekijöitä tässä työssä, ja jokainen voi omalta osaltaan olla mukana muutoksen tekemisessä. Yhdessä voimme luoda työympäristön, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja tuoda oma osaamisensa esille.

●  Kysymme: ”Mitä juuri nyt kannatta ajatella kaikki yhdessä? Mihin suuntaan lähdemme työskentelemään ja mikä on kunkin yksilön mukanaan tuoma vahvuus? Meitä kiinnostaa tämä hetki ja se, mitä kukakin ajattelee ja haluaa tuoda yhteiseen tavoitteelliseen tekemiseen.

●  Rakennamme laajaa yhteistä ymmärrystä dialogin kautta erilaisten ihmisten kesken. Ikä ei ole esteenä yhteistyölle, sillä näemme yksilöllisen asenteen ja potentiaalin huomattavasti ikää tärkeämpinä seikkoina.

●  Arvostamme nuorten näkemyksiä ja heidän kykyään tuoda uusia näkökulmia. Samalla ymmärrämme, että myös kokeneemmilla on edelleen paljon luovuutta, intoa ja opittavaa. Oppiminen on tehokkainta, kun yksilöllinen ja yhteinen monimuotoinen oppiminen yhdistyy. Yksilöt ja systeemi oppivat yhtä aikaa.

●  Tunnistamme, että kielteinen ikäasenne ja osaamisen aliarviointi ovat haitallisia niin yksilölle kuin yhteiskunnallekin. Hyväksymällä diversiteetin ja arvostamalla kaikenikäistä osaamista voimme saavuttaa merkittäviä etuja ja edistyä kansakuntana kohti parempaa kilpailukykyä ja kestävää tulevaisuutta.

Todellinen muutos tapahtuu yhteistyössä.

Yksilöllä ja systeemillä on aina yhteinen vastuu muutoksesta.

Miten voimme kaikki yhdessä ravistella jämähtäneitä asenteita?

Miten voimme työskennellä muiden kanssa omassa ympäristössämme ja vaikuttaa myönteisesti muutokseen?

Miten voimme vaikuttaa maailmaan ja samalla kokea merkityksellistä yhteistä ihmisyyttä?