Yritykseni Joustomieli ensimmäinen kvartaali on menossa ja pohdin muotoutuvaa strategiaa vapaasti pohdiskellen. Otsikot poimittu Johdon agendalla 2021 teemoista (Riikka Tanner/ Bonfire)

Remotopia

Ennen yrityksen perustamista treenasin yli sata tuntia etäohjauksia ja viihdyin webinaarien break up- roomeissa. Näistä kohtaamista jäi valtavasti unohtumattomia muistoja sekä pysyviä kontakteja.

Koronakeväänä 2020 tein kaksi mielenkiintoista pro bono projektia:

Hack the Crisis -verkkotapahtumassa tehtiin nopealla yhteistyöllä käsienpesuohjeistuksen pituinen koronainfoa antava animaatiovideo.

Liityin Linkkarikontaktini vinkistä Suomen edustajana kääntämään lastenkirjaa englannista suomeksi. Operation Covid-19 e-kirja käännettiin lopulta 37 eri kielelle. Tuo kääntäjäryhmämme pitää edelleen yhteyttä!

Ratkaisukeskeisen työnohjauksen opiskelut Stepbystepissä jatkuvat hybridisti huiman monipuolisesti taitavan ryhmän kanssa aina kesäkuun valmistumiseen asti. Silloin toivottavasti matkaan juhlimaan ihan Tampereelle asti!

Aloitin etänä äärettömän kiinnostavan Kehityksen Ulottuvuudet – sertifiointikoulutuksen, joka antaa ja tulee antamaan paljon lisää coaching-osaamista. Videokoulutukset, pienryhmäkeskustelut ja parityöskentely on ollut intensiivistäja aidosti uusia ajatuspolkuja avaavaa.

Juuri nyt työni tapahtuu kokonaan online ja suuri osa tulee olemaan sitä myös jatkossa. Maantieteellisistä rajoitteista irti olevat yhteistyöverkostot toteutuvat verkossa ja on ilo olla niissä mukana. Osallistun innokkaasti pilottiryhmiin ja uusiin juttuihin – viimeisimpänä mainion rento pienyrittäjien Bisnesboosti.

Olen helposti lähestyttävä ja tutustun mielelläni kaikenlaisiin uusiin ihmisiin. Osoitteesta www.joustomieli.fi voi varata palaveriajan lisäksi tutustumisaikaa, vaikka kahvitauon virikkeeksi. Verkostoystävät ja yhteistyökumppanit toimivat minulle työyhteisönä.

Etänä on mahdollista saada läsnä oleva ja hyvä yhteys. Kun molemmat osapuolet haluavat kohdata aitoina itsenään ei ole mitään estettä toteuttaa sitä etänä. Kyse on siitä mitä haluat itsestäsi antaa.

Empatia

Olen aktiivinen Empatia työssä – yhteistyöverkoston jäsen. Empatian avulla on mahdollista aidosti ymmärtää ihmisten erilaisuutta ja meidän monia tapoja katsoa maailmaa. On helppoa avautua ihmiselle, joka kuuntelee ymmärtääkseen eikä arvostele toisen tapaa nähdä ja kokea asioita. Vanhassa työssäni optikkona ja päällikkönä arvostin asiakkaiden, laajan työyhteisön ja yhteistyökumppanien osoittamaa luottamusta aina kun siitä sain nauttia. Useamman kerran ennestään tuntemattomat asiakkaat alkoivat avautumaan asioistaan hätkähtäen ”mitä mä sulle tällaisia aloin puhumaan!” – tyylisillä kommenteilla. Satunnaiset konfliktit ratkesivat empatian ja aidosti hyvän tahdon kautta.

Jo tuolloin alkoi olla viitteitä siitä, että uranvaihto voisi olla hedelmällistä. Ihmisten kasvun seuraaminen ja hyvä yhteys sekä luottamus ihmisten välillä kiinnosti enemmän kuin työhöni kuuluvat monipuoliset operatiivisen johtamisen vastuut. Jo 20-vuotisen päällikköurani alkutaipaleella sain kuulla olevani empaattinen esihenkilö. Kliinistä optometriaa opiskelin vastuullisuuteni motivoimana – yhteistyön innostava johtaminen ja growth mindset – ajattelu oli se mikä sai minut liekkeihin. Ajoittain niillä eväillä tehtiin myös huikaisevia tuloksia, kun tiimissä loksahti kaikki kohdilleen. Pitkältä optisen alan uraltani sain pitää sen kaikkein tärkeimmän – lukuisat ihmiset, joiden kanssa yhteys oli pintaa syvempää.

Business reset

Yritykseni nimi on Joustomieli. Valmennettavilleni sanon usein, että tilanne on uusi, kun tapaamme seuraavan kerran muutaman viikon päästä. Me opimme yhä nopeammin eikä mikään ole lineaarista, kaikki vaikuttaa kaikkeen ja koko ajan. Tekoälystä saamme hyvän kaverin, kun kehitämme kollektiivista älykkyyttämme inhimillisin ottein. Optimismini on aina yletöntä, mutta harvemmin siitä on ollut isoa haittaa.

Tunneälyn (EQ) jälkeen on seuraava askel oppia hyödyntämään yhdessä ajattelun ajattelua (WE Q). On typeryyttä kuvitella tietävänsä jotakin yksin. On hulluutta kuvitella pärjäävänsä sitkeässä istuvien uskomustensa kanssa ilman muiden tarjoamaa peiliä. Aina on lupa ajatella toisin. Ei ole kahta identtistä mieltä eikä absoluuttisia totuuksia. Elän kuten opetan – ei ole mahdollista coachata itse itseään. Ostan myös coaching, mentorointi sekä coaching supervision -palvelua muilta alan osaajilta.

Metataitojen harjoittelu yksin ja yhdessä reflektoiden, halu oppia ja kehittyä on juuri nyt tekemiseni keskiössä. Uteliaisuus on vain kasvanut sitä mukaa mitä enemmän opiskelen ja opin. Meditoinut olen yli 30 vuotta ja viime vuosina se on alkanut tuottaa selkeitä tuloksia, etenkin resilienssi on kehittynyt tietoisuustaitoja harjoittamalla. Sille kyvylle on ollut yllättävää käyttöä kuluneen vuoden aikana.

Customer Success

Empatia, inhimillisyys ja arvot korostuvat markkinoinnissa. Kyllä.

Kyky käyttää teknologiaa ja kyky tuottaa asiakasarvoa -> Hereillä on oltava ja ostettava osaamista mitä itsellä ei ole.

Tulospalkkioiden mukaanotto hinnoitteluun on strateginen valintani. Asiakkaani maksavat tuloksista ja hyvästä kokemuksestaan, mittarit neuvotellaan yhdessä.

Vuoden 2021 tärkeimpiä juttuja on löytää ne ihmiset, jotka haluavat kehittyä ja saavuttaa uutta coachingin ja pienryhmäohjauksen keinoin. Erityisesti etsinnässä on yritykset, jotka arvostavat johtajiaan ja työntekijöitään tarjoamalla coachingia sekä työnohjausta työhyvinvoinnin ja työinnon kehittämisen tehokkaana keinona. Myötäinto on mahtava tunne ja sitä haluan olla luomassa lisää. On ihanaa olla onnellinen toisen menestyksestä, kun on saanut auttaa jossakin tiukassa mutkassa.

Olen valmentanut hyvin monenlaisia ihmisiä – yhteinen nimittäjä on ollut oma halu ajatella ja kehittyä. Luottamus siihen, että coach voi kulkea rinnalla, tuoda uutta ajattelua kysymyksillään ja sanoittaa sitä mitä ei ehkä itse näe. Voima ja vastaukset ovat aina löytyneet ihmiseltä itseltään – tarvitaan vain halua kasvaa ja saavuttaa jotain uutta. En valmenna titteleitä vaan ihmisiä ja siksi ratkaisevaa on se, haluaako asiakkaani jotakin muuttuvan.

Jokainen, joka on halunnut saavuttaa jotakin tai on kokenut tarvetta kehittyä ajattelussaan, on saanut hyötyä yhteisestä työskentelystämme. Kyse on ihmisen omasta halusta kasvaa oman ajattelunsa avulla. Valmennukseni sopii yksilöille ja pienryhmille. En valmenna edestä vaan opimme yhdessä.

Social Enterprise

Vastuullisuus kunniaan – oman toiminnan suhteen on syytä tarkoin pohtia, jos jokin tilanne herättää levottomuutta. Mitään yhteistyötä ei tule jatkaa, jos se ei tunnu eettisesti oikealta.

Ajattelen että on hyvä miettiä vastaus joskus tulevaisuudessa esitettävään pienen ihmisen kysymykseen ”Mitä Sä teit silloin vuonna 2021 mun tulevaisuuden eteen? ”

On arvokasta pohtia elänkö elämää raha vai sydän edellä ja miksi niin teen. Jos oma tilanne suo ylellisyyden pohtia asioiden merkityksiä? Arvoni ovat rakkaus, vapaus ja merkityksellisyys. Ne kertovat eläväni etuoikeutettua elämää. Tosin onneni tulee ajatusten kautta – ei materiaa keräämällä.

Kaikki on vain siten kun me sen ajattelemme, sanoi jo Marcus Aurelius.